PmWikiRu

InterMap

, !

()

InterMap - WikiWikiWeb , UseMod:UseModWiki Meatball:MeatballWiki. InterMap MapPrefix:Page, MapPrefix URL intermap.txt localmap.txt.

 intermap.txt  PmWiki ( scripts/)  InterMap :
PmWiki:		http://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/
Cookbook:	http://www.pmwiki.org/wiki/Cookbook/
Wiki:		http://www.c2.com/cgi/wiki?
UseMod:		http://www.usemod.com/cgi-bin/wiki.pl?
Meatball:	http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?
Wikipedia:	http://www.wikipedia.com/wiki/
PITS:		http://www.pmwiki.org/PITS/
Path:      
 PmWiki:Variables    PmWiki - PmWiki.Variables. Wiki:FrontPage -   WikiWikiWeb , Wikipedia:Stonehenge   Wikipedia   .

 InterMap Path:  "url?" ?.

 InterMap     Site.InterMap?  local/localmap.txt;  InterMap.

<< | DocumentationIndex | >>

PmWiki.GroupFooter -

 PmWikiRu.GroupFooter -

Backlinks
PmWikiRu.GroupFooter: September 10, 2011, at 06:48 PM
PmWiki.GroupFooter: December 16, 2022, at 12:08 PM