PmWikiSk

Pm Wiki Sk

Pingree's Potato Patch
Studying the Economics of Detroit

PmWiki je WikiWikiWeb systém, ktorý vyvinul Patrick Michaud v skriptovacom jazyku PHP. Systém PmWiki bol v prvom rade navrhnutý ako nástroj pre podporu ahkej, spolonej tvorby a údržby webových stránok.

Tieto stránky bežia pod verziou pmwiki-2.3.21. Softvér je vone dostupný za podmienok licencie GNU General Public License (GPL) a dá sa stiahnú z http://pmichaud.com/pub/pmwiki. Dokumentácia je k dispozícii cez index dokumentácie.

PmWiki je registrovanou obchodnou znakou Patricka R. Michauda (http://pmichaud.com).


Stránky v skupine PmWikiSk:


. Preklad stránky PmWiki.GroupFooter - Pôvodná stránka je na PmWikiSk.GroupFooter - Backlinks
Posledné zmeny:
PmWikiSk.GroupFooter: September 10, 2011, at 04:36 PM
PmWiki.GroupFooter: December 16, 2022, at 12:08 PM